Pohřební ústav Jiří SOUČEK - Plzeň. Náležitosti k vyřízení pohřbu.

Náležitosti k vyřízení pohřbu

 

K vyřízení pohřbu a všech posledních náležitostí jsou potřeba tyto doklady:

  • občanský průkaz
  • oddací list zesnulého (pokud byl ženatý nebo vdaná)
  • občanský průkaz objednavatele
  • oblečení pro zesnulého

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Pohřební ústav Souček s r.o. informuje spotřebitele, že v případě, kdy dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský
Houškova 33
301 00 Plzeň, email: plzen@coi.cz, web: adr.coi.cz

ZÁKON o pohřebnictví 256/2001 Sb. v aktuálním znění po novelizaci platný od 1. 9. 2017 - PDF formát PDF (534 KB)

Pohřební ústav Souček spol s r.o, sídlo: Pražská 12, 301 00 Plzeň
pohotovost, nahlašování převozů: +420 603 410 890
kancelář: +420 377 237 165, fax: +420 377 237 165
info@pohrebniustav-soucek.cz
Volejte v kteroukoliv denní či noční hodinu.

©  2005 Všechna práva vyhrazena. EVANEK Web Design Studio